§ 3. Hvem forskriften retter seg mot

Forskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, leverandører og andre forhandlere av maskiner og produkter som omfattes av denne forskriften.
Forskriften gjelder også tekniske kontrollorganer når disse utfører EF-typeprøvinger i henhold til forskriften, jf. § 4.
Forskriften gjelder for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.