§ 10. Prosedyre for samsvarsvurdering av maskiner

Produsenten eller dennes representant skal gjennomføre én av følgende prosedyrer for samsvarsvurdering:
 1. a.
  dersom maskinen ikke omfattes av vedlegg IV, skal prosedyren i vedlegg VIII gjennomføres.
 2. b.
  dersom maskinen omfattes av vedlegg IV, og er produsert i samsvar med harmoniserte standarder som omfatter de relevante grunnleggende kravene til vern mot fare for liv og helse, skal en av følgende prosedyrer gjennomføres:
  1. 1.
   prosedyre for samsvarsvurdering med intern produksjonskontroll, jf. vedlegg VIII,
  2. 2.
   prosedyre for EF-typeprøving, jf. vedlegg IX og prosedyre for samsvarsvurdering med intern produksjonskontroll, jf. vedlegg VIII pkt. 3, eller
  3. 3.
   prosedyre for full kvalitetssikring, jf. vedlegg X.
 3. c.
  dersom maskinen omfattes av vedlegg IV, og ikke er produsert i samsvar med eller bare delvis i samsvar med harmoniserte standarder, eller dersom det ikke finnes harmoniserte standarder for den aktuelle maskin, eller dersom en harmonisert standard ikke omfatter alle relevante grunnleggende helse- og sikkerhetskrav, skal produsenten eller dennes representant gjennomføre en av følgende prosedyrer:
  1. 1.
   prosedyre for EF-typeprøving, jf. vedlegg IX og prosedyre for samsvarsvurdering med intern produksjonskontroll, jf. vedlegg VIII pkt. 3, eller
  2. 2.
   prosedyre for full kvalitetssikring, jf. vedlegg X.

Det er obligatorisk å gjennomføre en samsvarsvurderingsprosedyre ved produksjon av en maskin. For visse maskinkategorier kan produsenten velge mellom flere alternative prosedyrer.