§ 17. Ikrafttredelse og endring av andre forskrifter

- - -
Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan i samråd med Justis- og politidepartementet og Klima- og miljødepartementet (når det gjelder støyemisjon og miljøkrav til forbrenningsmotorer i vedleggene XII og XIII), foreta endringer i denne forskriften.