§ 18. Overgangsregler

Fram til 1. juli 2011 gjelder forskrift 25. august 1986 nr. 1792 om boltpistoler med tilbehør parallelt med kravene til boltepistoler i denne forskrift, jf. vedlegg I pkt. 2.2.2. Produsenten eller dennes representant kan velge hvilket regelsett som skal gjelde for utstyr som omsettes i overgangsperioden.