§ 13. Krav til utforming av CE-merket

CE-merket skal bestå av bokstavene CE. Utformingen av merkingen skal være i samsvar med vedlegg III.
CE-merket skal påføres maskinen i samsvar med vedlegg III, slik at det er tydelig, godt synlig og varig.
Maskiner skal ikke ha merking som kan villede tredjepart med hensyn til CE-merkets betydning og grafiske utforming. Ethvert annet lovlig merke kan påføres maskiner hvis det ikke gjør CE-merket mindre synlig og vanskeligere å lese.