§ 14. Mangelfull eller ulovlig CE-merking

Følgende merking er ikke i samsvar med krav om CE-merking etter denne forskrift:
  1. a.
    CE-merking etter denne forskrift av produkter som ikke er omfattet av forskriften
  2. b.
    manglende CE-merking eller manglende samsvarserklæring for en maskin
  3. c.
    merking som omfattes av § 13 tredje ledd.
Dersom CE-merkingen er mangelfull eller ulovlig, skal produsenten eller dennes representant sørge for at overtredelsen opphører.