§ 14-10. Åremål

(1) Øverste leder i en virksomhet kan ansettes på åremål.
(2) Ansettelse på åremål kan avtales når dette anses nødvendig som følge av overenskomst med fremmed stat eller internasjonal organisasjon.
Endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006).