§ 2 A-6. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

0 Tilføyes ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806).