§ 16-5. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte

(1) Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte.
(2) Det skal gis særskilt informasjon om:
 1. a.
  grunnen til overdragelsen,
 2. b.
  fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen,
 3. c.
  de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne,
 4. d.
  endringer i tariffavtaleforhold,
 5. e.
  planlagte tiltak overfor arbeidstakerne,
 6. f.
  reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter.
(3) Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, skal dette så tidlig som mulig drøftes med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale.