§ 19-3. Ansvar for foretak

Straffansvar for foretak er regulert i straffeloven §§ 27 og 28.

0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).