§ 2 A-5. Oppreisning og erstatning ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse

0 Tilføyes ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806).