Kapittel 14 A. Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold