Kapittel 14. Ansettelse mv.

§ 14-1. Informasjon om ledige stillinger i virksomheten § 14-1 a. (Opphevet) § 14-1 b. Ansettelse på heltid og deltid § 14-2. Fortrinnsrett til ny ansettelse § 14-3. Fortrinnsrett for deltidsansatte § 14-4. Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett § 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid § 14-4 b. Virkninger av brudd på deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid § 14-5. Krav om skriftlig arbeidsavtale § 14-6. Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen § 14-7. Utenlandsstasjonert arbeidstaker § 14-8. Endringer i arbeidsforholdet § 14-8 a. Forespørsel om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår § 14-9. Fast og midlertidig ansettelse § 14-10. Åremål § 14-11. Virkninger av brudd på reglene om fast og midlertidig ansettelse § 14-12. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) § 14-12 a. Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak § 14-12 b. Opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak § 14-12 c. Solidaransvar for innleier § 14-13. Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie § 14-14. Virkninger av ulovlig innleie av arbeidstaker § 14-14 a. Drøfting om ansettelse mv. § 14-15. Utbetaling av lønn og feriepenger § 14-16. Arbeidsreglement § 14-17. Fastsettelse av arbeidsreglement § 14-18. Frist for innsendelse av arbeidsreglement § 14-19. Arbeidsreglementets gyldighet § 14-20. Endringer i arbeidsreglement