B. Årsgebyr

Årsgebyret består av et fast årlig beløp som er knyttet til godkjente biocidprodukter og biocidproduktfamilier på det norske markedet.
Årsgebyr etter biocidforskriften kreves årlig inn av Miljødirektoratet.
Fast årsgebyrGebyr i NOK
Per godkjent produkt3 120
Per godkjent produktfamilie6 240