§ 1-11. Forordning om gebyrer og avgifter som skal betales til ECHA

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nl (forordning (EU) nr. 564/2013) om gebyrer og avgifter til det europeiske kjemikalibyrået i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.