§ 1-6. Forordninger om endringer av godkjenninger

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nk (forordning (EU) nr. 354/2013) om endringer av biocidprodukter som er godkjent i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.