Norsk oversettelse av forordning om framgangsmåte for endring av vedlegg I til biocidforordningen

Her gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EU) nr. 88/2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for endring av vedlegg I til biocidforordningen.