§ 3-3. Ikrafttredelse og opphevelse av forskrifter

Denne forskrift gjelder fra 18. april 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften).