§ 1-10. Beslutninger om uenigheter ved gjensidige godkjenninger

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnc (beslutning 2014/402/EU) om begrensninger i godkjenning av biocidprodukter som inneholder IPBC, meddelt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF, nr. 12nny (beslutning (EU) 2016/1174) om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, henvist av Spania i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12nnz (beslutning (EU) 2016/1175) om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad, henvist av Storbritannia i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzp (beslutning (EU) 2018/1477) om vilkårene for godkjenning av biocidprodukter som inneholder etylbutylacetylaminopropionat, forelagt av Belgia i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzu (beslutning (EU) 2018/1305) om vilkårene for godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder deltametrin, forelagt av Sverige i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzy (beslutning (EU) 2019/641) om vilkårene for godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin, forelagt av Irland i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzb (beslutning (EU) 2019/1331) om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder peppermynteolje og sitronellal, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 14 (beslutning 2014/756/EU) om begrensninger i godkjenning av biocidprodukter som inneholder IPBC og propikonazol, meddelt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF og nr. 15 (beslutning 2014/757/EU) om begrensninger i godkjenning av biocidprodukter som inneholder IPBC, meddelt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnp (beslutning (EU) 2015/1751) om betingelser knyttet til godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon henvist av Storbritannia i overensstemmelse med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 og nr. 16 (beslutning 2014/758/EU) om avvisning av et avslag på godkjenning av biocidprodukter, som er meddelt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0 Endret ved forskrifter 8 feb 2019 nr. 90, 29 mars 2019 nr. 438, 27 sep 2019 nr. 1327, 13 des 2019 nr. 2133.