§ 1-10. Beslutninger om uenigheter ved gjensidige godkjenninger

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnc (beslutning 2014/402/EU) om begrensning av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC, meldt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF, nr. 12nnp (beslutning (EU) 2015/1751) om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12nny (beslutning (EU) 2016/1174) om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, forelagt av Spania i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12nnz (beslutning (EU) 2016/1175) om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzp (beslutning (EU) 2018/1477) om vilkårene for godkjenning av biocidprodukter som inneholder etylbutylacetylaminopropionat, forelagt av Belgia i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, og nr. 12zzzzzu (beslutning (EU) 2018/1305) om vilkårene for godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder deltametrin, forelagt av Sverige i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzy (beslutning (EU) 2019/641) om vilkårene for godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin, forelagt av Irland i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzb (beslutning (EU) 2019/1331) om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder peppermynteolje og sitronellal, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzr (beslutning (EU) 2021/2148) om vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien Oxybio som inneholder hydrogenperoksid i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzs (beslutning (EU) 2021/2149) om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder 5-klor-2-metyl-2H-isotiasol-3-on (C(M)IT) i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzt (beslutning (EU) 2021/2174) om vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Konservan P40 som inneholder permetrin i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzu (beslutning (EU) 2021/2166) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Teknol Aqua 1411-01 i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzw (beslutning (EU) 2022/1005) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien Alphachloralose Grain forelagt av Frankrike og Sverige i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzy (beslutning (EU) 2022/1006) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien Alphachloralose Pasta forelagt av Frankrike og Sverige i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzz (beslutning (EU) 2022/323) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Sojet i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzza (beslutning (EU) 2022/1388) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat'Appât Souricide Canadien Foudroyant forelagt av Frankrike og Sverige i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzzb (beslutning (EU) 2022/835) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer Stain TIP i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzzc (beslutning (EU) 2022/866) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzzd (beslutning (EU) 2022/874) om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder N-(triklormetyltio)ftalimid (folpet) forelagt av Nederland i samsvar med artikkel 36 (1) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzzj (beslutning (EU) 2022/1494) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzzn (beslutning (EU) 2022/1515) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Junior Lotion i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzzw (beslutning (EU) 2022/2054) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50 i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzzzg (beslutning (EU) 2023/1084) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet A-Quasan i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzzzz (beslutning (EU) 2023/2630) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Procalx i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzzzzc (beslutning (EU) 2023/2672) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet INTEROX Biocidal Product Family 2 i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzzzzf (beslutning (EU) 2023/1155) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Rapid Pro forelagt av Frankrike i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzzzzg (beslutning (EU) 2023/1157) om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Virazan forelagt av Frankrike i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 14 (beslutning 2014/756/EU) om begrensning av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC og propikonazol, meldt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF, nr. 15 (beslutning 2014/757/EU) om begrensning av godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC, meldt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF og nr. 16 (beslutning 2014/758/EU) om avvisning av avslaget på godkjenningen av et biocidprodukt meldt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.