§ 1-8. Forordning om samme produkt

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzp (forordning (EU) nr. 414/2013 som endret ved forordning (EU) 2016/1802) om spesifisering av prosedyre for godkjenning av samme biocidprodukt i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.