§ 1-9. Rettsakter om tolkning av definisjoner

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnd (beslutning (EU) 2015/646) om bakteriekulturer som har til formål å redusere fast organisk materiale og som bringes i omsetning med dette formål i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12nne (beslutning (EU) 2015/655) om polydimetylsiloksanbasert formulering til myggbekjempelse i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12nnv (beslutning (EU) 2015/1985) om et anti-virus lommetørkle impregnert med sitronsyre i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzv (beslutning (EU) 2015/411) om kationiske polymere bindemidler med kvartære ammoniumforbindelser til bruk i maling og overflatefilmer i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12nnw (beslutning (EU) 2016/903) om et hestedekken impregnert med permetrin benyttet i den hensikt å kontrollere plagende insekter i hestens omgivelser i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12nnx (beslutning (EU) 2016/904) om produkter brukt til hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzf (beslutning (EU) 2016/1943) om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollere bestander av rugende fugl i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzs (beslutning (EU) 2018/1623) om mygg som på ikke-naturlig måte er blitt smittet med Wolbachia og brukt til bekjempelse av smittebærere i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzv (beslutning (EU) 2022/146) om et produkt som inneholder alkyl(C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzzzzzm (beslutning (EU) 2022/1497) om et produkt som inneholder ekspellerpresset oleoresin av Capsicum er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 og nr. 19 (beslutning (EU) 2016/678) om et produkt bestående av tørkede lavendelblomster i pose som markedsføres til bekjempelse av møll i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 og nr. 26 (forordning (EU) 2017/2100) om vitenskapelige kriterier til identifisering av hormonforstyrrende stoffer, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.