A. Gebyrer for søknadsvurdering*

Før Miljødirektoratet påbegynner behandling av en søknad eller notifisering, skal det betales et gebyr. Gebyret kreves inn av Miljødirektoratet ved at det sendes en faktura pålydende det aktuelle beløpet.
Dersom gebyret overstiger kostnadene ved endt søknadsbehandling, inkludert eventuell klagebehandling, skal det overskytende beløpet tilbakebetales til søkeren for følgende typer søknader:
 1. a.
  Alle typer søknader om godkjenning av aktivt stoff,
 2. b.
  Søknad om godkjenning av produkt/produktfamilie med Norge som referanseland,
 3. c.
  Søknad om unionsgodkjenning,
 4. d.
  Tillegg til produktsøknader dersom dokumentasjonen inneholder ny full datapakke for aktivt stoff,
 5. e.
  Søknad om unntak for essensiell bruk i 180 dager (artikkel 55(1)), eller
 6. f.
  Søknad om midlertidig produktgodkjenning av produkt med nytt aktivt stoff (artikkel 55(2)).
Miljødirektoratet kan ilegge et tilleggsgebyr for behandling av søknader nevnt i annet ledd dersom kostnadene klart overstiger tidligere ilagt gebyr.
Aktive stoffer – gebyrer
Type søknadKjemisk aktivt stoff, gebyr i NOKMikroorganisme som aktivt stoff, gebyr i NOK
Godkjenning av aktivt stoff7 333 2483 666 624
– Tillegg per ekstra produkttype3 666 6241 833 312
Oppføring i vedlegg I i BPR (forenklet prosedyre)3 666 6241 833 312
Fornyet godkjenning – full vurdering7 333 2483 666 624
– Tillegg per ekstra produkttype3 666 6241 833 312
Fornyet godkjenning – begrenset vurdering3 666 6241 833 312
– Tillegg per ekstra produkttype1 833 312915 034
Biocidprodukter – gebyrer ved godkjenning/notifisering
Type søknadEnkeltprodukt, gebyr i NOKProduktfamilie, gebyr i NOK
Produktgodkjenning – referanseland1 466 6502 933 299
– Produktet og dets bruk er identisk med referanseprodukt i stoffvurderingen293 330586 660
– Tillegg hvis ny full dokumentasjonspakke for aktivt stoff fra ny aktør3 666 6243 666 624
– Tillegg per ekstra aktivt stoff117 462234 924
– Tillegg for innhold av formuleringsstoff som gir grunn til bekymring («Substance of concern»)117 462234 924
– Tillegg per ekstra produkttype117 462234 924
– Tillegg for mer enn en brukerkategori117 462234 924
– Tillegg for komparativ vurdering293 330586 660
– Tillegg for vurdering av MRL (akseptable restnivåer i mat)146 665293 330
Unionsgodkjenning – referanseland2 933 299Etter avtale
– Tillegg per ekstra aktivt stoff117 462234 924
– Tillegg for innhold av formuleringsstoff som gir grunn til bekymring («Substance of concern»)117 462234 924
– Tillegg per ekstra produkttype117 462234 924
– Tillegg for mer enn en brukerkategori117 462234 924
– Tillegg for komparativ vurdering293 330586 660
– Tillegg for vurdering av MRL (akseptable restnivåer i mat)146 665293 330
Gjensidig godkjenning81 120162 240
– Tillegg per ekstra aktivt stoff14 71029 420
– Tillegg for innhold av formuleringsstoff som gir grunn til bekymring («Substance of concern»)14 71029 420
– Tillegg per ekstra produkttype14 71029 420
– Tillegg for mer enn en brukerkategori14 71029 420
– Tillegg for komparativ vurdering36 66673 332
Godkjenning av samme biocidprodukt29 42058 839
Produktvurdering etter forenklet prosedyre
– Produktgodkjenning – referanseland (artikkel 25)81 120162 240
– Produktet og dets bruk er identisk med referanseprodukt i vurderingen av aktivt stoff – referanseland (artikkel 25)44 129
– Notifisering av produkt på markedet (artikkel 27)16 22432 448
Notifisering av hvert nytt produkt i en produktfamilie16 224
Biocidprodukter – gebyrer ved fornyet godkjenning
Type søknadEnkeltprodukt, gebyr i NOKProduktfamilie, gebyr i NOK
Full vurdering – referanseland1 099 9872 199 974
– Tillegg per ekstra aktivt stoff117 462234 924
– Tillegg for innhold av formuleringsstoff som gir grunn til bekymring («Substance of concern»)117 462234 924
– Tillegg per ekstra produkttype117 462234 924
– Tillegg for mer enn en brukerkategori117 462234 924
– Tillegg for komparativ vurdering293 330586 660
– Tillegg for vurdering av MRL (akseptable restnivåer i mat)146 665293 330
Full vurdering – gjensidig godkjenning137 471274 943
– Tillegg per ekstra aktivt stoff14 71029 420
– Tillegg for innhold av formuleringsstoff som gir grunn til bekymring («Substance of concern»)14 71029 420
– Tillegg per ekstra produkttype14 71029 420
– Tillegg for mer enn en brukerkategori14 71029 420
– Tillegg for komparativ vurdering36 66673 332
Begrenset vurdering – referanseland366 662733 325
– Tillegg for komparativ vurdering97 777195 553
– Tillegg for vurdering av MRL (akseptable restnivåer i mat)48 88897 777
Begrenset vurdering – gjensidig godkjenning45 86091 720
– Tillegg for komparativ vurdering12 22224 444
Biocidprodukter – gebyrer ved endringer
Type søknadEnkeltprodukt, gebyr i NOKProduktfamilie, gebyr i NOK
Større endring av produktgodkjenning – referanseland587 3091 174 618
– Gjensidig godkjenning73 441146 881
Mindre endring av produktgodkjenning – referanseland87 934175 868
– Gjensidig godkjenning29 20358 406
Administrativ endring av produktgodkjenning14 60229 203
Biocidprodukter – andre gebyrer
Type søknadEnkeltprodukt, gebyr i NOKProduktfamilie, gebyr i NOK
Parallell handelstillatelse (artikkel 53)58 731
Forskning og utvikling (artikkel 56)40 560
Essensiell bruk i 180 dager (artikkel 55(1))81 120
Midlertidig godkjenning av produkt med nytt aktivt stoff (artikkel 55(2))146 665293 330
– Gjensidig godkjenning18 38736 774