Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv.