Kapittel 5 Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv.