§ 5-2. Biologiske grenseverdier

  1. a.
    Grenseverdi for bly er 0,5 μmol/l per liter blod for kvinner i fertil alder og 1,5 μmol/l per liter blod for øvrige arbeidstakere
  2. b.
    Grenseverdi for kvikksølv i urin er 30 μg Hg/g kreatinin.