§ 1-2. Virkeområde

Forskriften gjelder for virksomheter hvor arbeidstakere kan utsettes for fysiske, kjemiske eller biologiske faktorer.
Forskriftens kapittel 2 om støy gjelder ikke for petroleumsvirksomheten til havs.