§ 1-2. Virkeområde

Forskriften gjelder for virksomheter hvor arbeidstakere kan utsettes for fysiske, kjemiske eller biologiske faktorer.
Forskriftens kapittel 2 om støy gjelder ikke for petroleumsvirksomheten til havs.
Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1376 (i kraft 1 jan 2013).