§ 3-1. Tiltaksverdier

Tiltaksverdiene for den daglige eksponeringen (A(8)):
  1. a.
    for hånd- og armvibrasjoner: 2,5 m/s2,
  2. b.
    for helkroppsvibrasjoner: 0,5 m/s2.

At tiltaksverdiene overholdes, er ingen absolutt garanti for at skade ikke kan oppstå hos enkeltpersoner. Det er derfor viktig å redusere vibrasjonsbelastningen så mye som mulig også under tiltaksverdiene.