§ 7-3. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013.
Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1376 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 7-3), 30 des 2013 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 7-2).

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 16-3 «Ikrafttredelse» gir en oversikt over hvilke arbeidsmiljøforskrifter som er opphevet.