§ 1-7. Definisjoner - biologiske faktorer

I denne forskriften menes med:

 • a. Biologiske faktorer: mikroorganismer, inkludert de som har blitt genmodifisert, cellekulturer, humane endoparasitter og prioner som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker.
  Med mikroorganismer menes: mikrobiologisk enhet, cellulær eller ikke-cellulær, som er i stand til replikasjon eller overførsel av genetisk materiale.
  Med cellekultur menes: resultatet av in vitro-dyrking av celler fra flercellede organismer.
 • b. Levende biologiske faktorer: en cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale.

0 Endret ved forskrift 2 juli 2020 nr. 1479.

Mikroorganismer kan være

 • virus
 • bakterier
 • sopp
 • sporer
 • protozoer (encellede dyr)

Cellekultur kan være resultatet av in vitro-dyrking av celler fra flercellede organismer. Endoparasitter kan være parasitter som lever hele eller deler av livet sitt i menneskekroppen. Definisjonen tilsvarer definisjonen av biologiske faktorer i Forskrift om utførelse av arbeid § 1-4.