§ 3-2. Grenseverdier

Grenseverdiene for den daglige eksponeringen (A(8)):
  1. a.
    for hånd- og armvibrasjoner: 5,0 m/s2,
  2. b.
    for helkroppsvibrasjoner: 1,1 m/s2.