Vedlegg 7: Grenseverdier for elektromagnetisk felt

Tabell 7.1. Grenseverdier for eksponering for ekstern magnetisk flukstetthet (B0 ) fra 0 til 1 Hz
Grenseverdier for sensoriske
virkninger
[T]
Normale arbeidsbetingelser2
Lokal eksponering av lemmer8
Grenseverdier for helsemessige virkninger [T]
Kontrollerte arbeidsbetingelser8
Tabell 7.2. Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for intern elektrisk feltstyrke (E) fra 1 Hz til 10 MHz
Frekvensområde, fGrenseverdier for helsemessige virkninger [Vm-1 ]
1 Hz ≤ f < 3 kHz1,1
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz3,8 x 10-4 f
Note 7.2-1: f er frekvens i hertz [Hz].
Note 7.2-2: Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for intern elektrisk feltstyrke er lokale peak-verdier i den eksponerte individs kropp.
Note 7.2-3: Grenseverdier for helsemessige virkninger er peak-verdier i tid som svarer til Root-Mean-Square, RMS-verdiene multiplisert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres bygge på metoden med veid peak-verdi (filtrering i tidsrommet). Andre vitenskapelige dokumenterte og anerkjente metoder for vurdering av eksponeringen kan anvendes dersom de fører til omtrent tilsvarende og sammenliknbare resultater.
Tabell 7.3. Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering for intern elektrisk feltstyrke (E) fra 1 til 400 Hz
Frekvensområde, fGrenseverdier for sensoriske virkninger
[Vm-1 ]
1 Hz ≤ f < 10 Hz0,7/f
10 Hz ≤ f < 25 Hz0,07
25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz0,0028 f
Note 7.3-1: f er frekvens i hertz [Hz].
Note 7.3-2: Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering for intern elektrisk feltstyrke er lokale peak-verdier i den eksponerte individs hode.
Note 7.3-3: Grenseverdier for sensoriske virkninger er peak-verdier i tid som svarer til Root-Mean-Square, RMS-verdiene multiplisert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres bygge på metoden med veid peak-verdi (filtrering i tidsrommet). Andre vitenskapelige dokumenterte og anerkjente metoder for vurdering av eksponeringen kan anvendes dersom de fører til omtrent tilsvarende og sammenliknbare resultater.
Tabell 7.4. Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for elektromagnetisk felt fra 100 kHz til 6 GHz
Helsemessige virkningerSpesifikk energiabsorpsjonsrate (SAR) over en seksminutters-periode
[W/kg-1 ]
Grenseverdi relatert til helkropps oppvarmingsbelastning0,4
Grenseverdi relatert til lokal oppvarmingsbelastning i hode og kropp10
Grenseverdi relatert til lokal oppvarmingsbelastning i lemmer20
Note 7.4-1: Helsemessige virkninger er uttrykt som gjennomsnittlig SAR i kroppen.
Note 7.4-2: Lokal SAR beregnes som middelverdi i en masse av 10 g sammenhengende kroppsvev med nesten homogene elektriske egenskaper. Ved å presisere at det skal være sammenhengende kroppsmasse, betyr det at dette kan anvendes innenfor elektronisk dosimetri, men kan være problematisk i forbindelse med direkte fysiske målinger. En enkel form som f.eks. kubisk eller sfærisk kroppsvevsmasse kan benyttes.
Tabell 7.5. Grenseverdier for sensoriske virkninger ved eksponering for elektromagnetisk felt fra 0,3 GHz til 6 GHz
Frekvensområde, fLokal spesifikk energiabsorpsjon
(SA)
[mJ/kg-1 ]
0,3 ≤ f ≤ 6 GHz10
Note 7.5-1: Lokal SA beregnes som gjennomsnittlig masse for 10 g kroppsvev.
Tabell 7.6. Grenseverdier for helsemessige virkninger ved eksponering for elektromagnetisk felt fra 6 GHz til 300 GHz
Frekvensområde, fGrenseverdier for helsemessige virkninger relatert til strålingstetthet
[Wm-2 ]
6 ≤ f ≤ 300 GHz50
Note 7.6-1: Effekttetthet beregnes som middelverdi for 20 cm2 eksponert område. Den lokale maksimale effekttetthet, beregnet som middelverdi for 1 cm2 , bør ikke være mer enn 20 ganger 50 Wm-2 . Effekttettheter fra 6 til 10 GHz beregnes som middelverdi for en seksminutters-periode. Over 10 GHz beregnes effekttettheten som middelverdi over en 68/f1,05 -minutters-periode (hvor f er frekvensen i GHz) for å kompensere for at inntrengningsdybden blir gradvis mindre ved økende frekvens.