Vedlegg 6: Øvre tiltaksverdier for elektromagnetisk felt

Tabell 6.1. Øvre tiltaksverdier for eksponering for elektrisk felt fra 1 Hz til 300 GHz
Frekvensområde, fØvre tiltaksverdi for elektrisk feltstyrke (E)
[Vm-1 ]
(RMS)
1 Hz ≤ f < 50 Hz2,0 x 104
50 Hz ≤ f < 1,64 kHz1,0 x 106 /f
1,64 kHz ≤ f < 10 MHz610
10 MHz ≤ f < 400 MHz61
400 MHz ≤ f < 2 GHz3,0 x 103 x f½
2 GHz ≤ f ≤ 300 GHz140
Note 6.1-1: f er frekvens i hertz [Hz].
Note 6.1-2: Øvre tiltaksverdier for elektrisk feltstyrke er Root-Mean-Square, RMS-verdier svarende til peak-verdier dividert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres bygge på metoden med veid peak-verdi (filtrering i tidsrommet).
Note 6.1-3: Tiltaksverdiene representerer maksimale beregnede eller målte verdier ved arbeidstakers kroppsposisjon.
Tabell 6.2. Øvre tiltaksverdier for eksponering for magnetfelt fra 1 Hz til 300 GHz
Frekvensområde, fØvre tiltaksverdi for magnetisk flukstetthet (B) [µT] (RMS)
1 Hz ≤ f < 3 kHz3,0 x 105 /f
3 kHz ≤ f < 10 MHz100
10 MHz ≤ f < 400 MHz0,2
400 MHz ≤ f < 2 GHz1,0 x 10–5 x f1/2
2 GHz ≤ f ≤ 300 GHz0,45
Note 6.2-1: f er frekvens i hertz [Hz].
Note 6.2-2: Øvre tiltaksverdier for eksponering for magnetfelt er Root-Mean-Square, RMS-verdier som svarer til peak-verdier dividert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres bygge på metoden med veid peak-verdi (filtrering i tidsrommet).
Note 6.2-3: Tiltaksverdier for eksponering for magnetfelt representerer maksimale beregnede eller målte verdier ved arbeidstakers kroppsposisjon.