Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 2017

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Høringsfristen var 15. september 2017. Her finner du dokumentene i høringssaken.

pdf Høringsbrev arbeidsmiljøforskriftene.pdf pdf Høring informasjon.pdf pdf Høringsliste.pdf

Forslag til endring etter høringen oversendt til departementet

Høringsfristen for denne høringen var 15.9.2017.

Arbeidstilsynet mottok et stort omfang høringsinnspill som nå er vurdert, og forslag til endringer er oversendt til Arbeids- og sosialdepartementet for fastsettelse.

Av hensyn til den brede interessen for Arbeidstilsynets vurderinger av høringsinnspillene publiseres dokumentene som er oversendt til departementet. Publiseringen av dokumentene er ikke å anse som en ny høring.

pdf Høringsnotat – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.pdf pdf Forslag til forskrift om endringer i forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om administrative ordninger.pdf

 

Høringsinnspill med merknader

Arbeidstilsynet mottok disse høringsinnspillene før fristen 15.9.2017:

pdf Abyss Aqua.pdf pdf Akademikerne.pdf pdf Amundsen Diving AS.pdf pdf Andreas Møllerløkken.pdf pdf Arbeidsgiverforeningen Spekter.pdf pdf Bergen Kommune Bergen Brannvesen.pdf pdf Byggenæringens Landsforening.pdf pdf COWI AS.pdf pdf Deep X_1.pdf pdf Deep X_2.pdf pdf Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.pdf pdf Drammensregionens Brannvesen IKS.pdf pdf Entreprenørforeningen - bygg og anlegg (EBA).pdf pdf Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.pdf pdf Falck dykkertjeneste AS.pdf pdf Falck Nutec AS.pdf pdf Fiskeridirektoratet.pdf pdf Folkehelseinstituttet.pdf pdf Forsvaret Forsvarets fellestjenester.pdf pdf Forsvarsdepartementet.pdf pdf Frode Bergum.pdf pdf Frøy Vest AS.pdf pdf Fylkesmannen i Rogaland.pdf pdf Gjøvik Brannvesen.pdf pdf Haugesund kommune Haugesund brannvesen.pdf pdf Havforskningsinstituttet.pdf pdf Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus Seksjon for Hyperbarmedisin.pdf pdf Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus Ytremedisinsk avdeling.pdf pdf Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus.pdf pdf Helse Nord 1.pdf pdf HELSE NORD RHF 2.pdf pdf Helse Sør-Øst RHF 1.pdf pdf Helse Sør-Øst RHF 2.pdf pdf Helse Vest RHF 1.pdf pdf Helse Vest RHF 2.pdf pdf Helsedirektoratet.pdf pdf Høgskulen på Vestlandet.pdf pdf IMC Diving AS.pdf pdf Industri Energi 1.pdf pdf Industri Energi 2.pdf pdf Jan Chr. Warloe.pdf pdf Jan Risberg.pdf pdf JS Dykkerservice.pdf pdf Justis- og beredskapsdepartementet.pdf pdf KB dykk AS.pdf pdf Kongsberg kommune.pdf pdf Kriminalomsorgsdirektoratet.pdf pdf KS.pdf pdf Landsorganisasjonen i Norge.pdf pdf Lofotdykk m.fl. 1.pdf pdf Lofotdykk m.fl. 2.pdf pdf Maskinentreprenørenes Forbund.pdf pdf Nemo Classic Diving.pdf pdf NHO.pdf pdf NIVA - Norsk institutt for vannforskning.pdf pdf Norges Dykkeforbund.pdf pdf Norsk arbeidsmedisinsk forening.pdf pdf Norsk Havservice AS.pdf pdf Norsk Industri.pdf pdf Norsk Maritimt Museum.pdf pdf Norsk Polarinstitutt.pdf pdf Norsk Redningsdykker Forum.pdf pdf Norsk Redningsdykkerforum.pdf pdf Norsk sykepleierforbund.pdf pdf Norsk Yrkesdykkerskole AS.pdf pdf Norske undervannsfotografer - NUVF.pdf pdf Norwegian Scientific Divers 1.pdf pdf Norwegian Scientific Divers 2.pdf pdf NRK.pdf pdf NTNU HR- og HMS-avdelingen.pdf pdf Olav Erik Hagen AS.pdf pdf Oslo kommune Brann- og redningsetaten.pdf pdf Oslofjorden Dykkesenter as.pdf pdf PADI EMEA.pdf pdf Politidirektoratet.pdf pdf Redningsdykkere Brigade B.pdf pdf Riksantikvaren.pdf pdf Rogaland brann og redning IKS.pdf pdf Sea Marin AS.pdf pdf SINTEF Ocean AS.pdf pdf SINTEF.pdf pdf Sjøentreprenøren AS.pdf pdf Sjømat Norge.pdf pdf St Olavs Hospital, HR-seksjonen.pdf pdf STAMI - Statens Arbeidsmiljøinstitutt.pdf pdf Standard Norge.pdf pdf Statens Strålevern.pdf pdf Statoil ASA.pdf pdf Stavanger maritime museum.pdf pdf Stiftelsen Atlanterhavsparken.pdf pdf Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum.pdf pdf Subnor.pdf pdf TechnipFMC.pdf pdf Tromso Kommune Brann og redning.pdf pdf Universitetet i Bergen Universitetsledelsen.pdf pdf Universitetet i Tromsø.pdf pdf Universitetssykehuset Nord-Norge HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling.pdf pdf Ålesund Brannvesen KF.pdf