§ 11-2. Tilleggskrav om arbeidsinstruks

Det skal alltid foreligge skriftlig arbeidsinstruks i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved:

  • - arbeid med asbest, jf. kapittel 4,
  • - montering, demontering, endring og kontroll av stillas, jf. kapittel 17
  • - manuell høytrykkspyling med trykk over 250 bar, jf. kapittel 20.
  • - gravearbeid dypere enn 2,0 meter, jf. kapittel 21,
  • - arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåking, jf. kapittel 24,
  • - arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26
  • - bergarbeid, jf kapittel 27,
  • - arbeid ved CO2-anlegg, jf. kapittel 28,
  • - snøskredfare, jf kapittel 30.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013), 30 des 2013 nr. 1695 (i kraft 1 jan 2014), 21 juni 2016 nr. 758 (i kraft 1 juli 2016).