§ 11-2. Tilleggskrav om arbeidsinstruks

Det skal alltid foreligge skriftlig arbeidsinstruks i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved:
 • -
  arbeid med asbest, jf. kapittel 4,
 • -
  montering, demontering, endring og kontroll av stillas, jf. kapittel 17
 • -
  manuell høytrykkspyling med trykk over 250 bar, jf. kapittel 20.
 • -
  gravearbeid dypere enn 1,25 meter, jf. kapittel 21,
 • -
  arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåking, jf. kapittel 24,
 • -
  arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26
 • -
  bergarbeid, jf kapittel 27,
 • -
  arbeid ved CO₂-anlegg, jf. kapittel 28,
 • -
  snøskredfare, jf kapittel 30.
Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013), 30 des 2013 nr. 1695 (i kraft 1 jan 2014), 21 juni 2016 nr. 758 (i kraft 1 juli 2016), 11 mars 2022 nr. 373.