§ 14-3. Leges meldeplikt i bygge- og anleggsvirksomhet

Legers meldeplikt til Arbeidstilsynet gjelder tilsvarende for virksomhet innen bygge- og anleggsvirksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013).

Legers meldeplikt framgår av arbeidsmiljøloven § 5-3.