§ 14-3. Leges meldeplikt i bygge- og anleggsvirksomhet

Legers meldeplikt til Arbeidstilsynet gjelder tilsvarende for virksomhet innen bygge- og anleggsvirksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Legers meldeplikt framgår av arbeidsmiljøloven § 5-3.