Forskrift om administrative ordninger

DatoFOR-2011-12-06-1360
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2011-12-28 14:05
Ikrafttredelse2013-01-01
Sist endret
FOR-2024-06-14-1003
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§1-3, lov/2005-06-17-62/§1-4, lov/2005-06-17-62/§1-6, lov/2005-06-17-62/§2-2, lov/2005-06-17-62/§3-1, lov/2005-06-17-62/§3-2, lov/2005-06-17-62/§4-1, lov/2005-06-17-62/§4-4, lov/2005-06-17-62/§4-5, lov/2005-06-17-62/§5-5, lov/2005-06-17-62/§6-4, lov/2005-06-17-62/§18-3, lov/2005-06-17-62/§18-9, forskrift/2021-06-29-2280,
Rettet2022-01-15 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming)
KorttittelForskrift om administrative ordninger

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3 tredje ledd, § 1-4 første ledd, § 1-6, § 2-2, § 3-1 siste ledd, § 3-2 siste ledd, § 4-1, § 4-4 siste ledd, § 4-5, § 5-5, § 6-4 tredje ledd, § 18-3 andre ledd og § 18-9 første og andre ledd.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. juni 2021 nr. 2280.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011) og forordning (EU) nr. 623/2012, vedlegg XVIII nr. 10 (direktiv 2009/104/EF).
Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1375, 13 mars 2013 nr. 281, 30 des 2013 nr. 1716, 24 feb 2014 nr. 206, 17 mars 2014 nr. 281, 22 des 2014 nr. 1883, 22 des 2015 nr. 1832, 27 juni 2016 nr. 826, 22 des 2016 nr. 1859, 15 mai 2017 nr. 602, 14 des 2018 nr. 1977, 19 juni 2020 nr. 1289 (i kraft 1 juli 2020), 15 des 2021 nr. 3599 (i kraft 1 jan 2022), 10 jan 2022 nr. 35 (i kraft 15 jan 2022), 10 mai 2022 nr. 818, 31 mai 2022 nr. 937 (i kraft 1 juni 2022), 30 sep 2022 nr. 1700 (i kraft 1 jan 2023, endringen endret ved forskrift 13 des 2022 nr. 2195), 1 mars 2023 nr. 275, 14 juni 2024 nr. 1003 (i kraft 1 juli 2024).
Rettelser: 01.10.2013 (EØS-henvisningsfeltet), 15.01.2022 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).