§ 16-3. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013.
Fra samme dato oppheves