§ 14-6. Krav til leges kompetanse

Lege som gjennomfører helseundersøkelse skal ha nødvendig kompetanse på det området undersøkelsen gjelder.

Legen som skal gjennomføre eller kontrollere gjennomførelse av helseundersøkelse, må ha nødvendig kunnskap om årsakssammenhenger mellom ulike påvirkningsfaktorer i arbeidsmiljøet og sykdom, skade og/eller helseeffekt.

For enkelte leger stilles det i tillegg spesielle krav til kompetanse. Se forskrift om utførelse av arbeid § 3-23 for røykdykkerleger og forskrift om helsekrav for personer til havs kapittel 2 for dykkeleger (lovdata.no).