§ 10-5. Krav om sikkerhetsskilting og signalgivning

Arbeidsgiver skal vurdere farlige forhold i virksomheten med sikte på å sørge for sikkerhetsskilting og signalgivning der hvor farene ikke kan unngås ved andre tiltak.
Dersom virkningen er den samme, kan det velges mellom:
 • -
  lyssignal, lydsignaler eller muntlige anvisninger,
 • -
  hånd- og armsignaler eller muntlige anvisninger,
 • -
  en varselfarge eller sikkerhetsskilting for å angi steder hvor det er en hindring eller høydeforskjell.
Signaler som kan brukes sammen:
 • -
  lyssignaler og lydsignaler,
 • -
  lyssignaler og muntlige anvisninger,
 • -
  hånd- og armsignaler og muntlige anvisninger.

Det må til enhver tid være tilstrekkelig kommunikasjon mellom alt personale som er involvert i en arbeidsoperasjon, og kommunikasjon må fortrinnsvis foregå på norsk. Dersom det finnes arbeidstakere av forskjellig utenlandsk opprinnelse og språk på arbeidsplassen, må arbeidsgiver enten velge kommunikasjon på det språket som alle arbeidstakere kan beherske, eller også legge opp til egnet system for gjensidig forståelse mellom arbeidstakere.