§ 12-11. Krav om medvirkning fra verneombudet når arbeidstaker er under 18 år

Arbeidsgiver skal ta verneombudet med på råd under planlegging og gjennomføring av arbeid som skal utføres av personer under 18 år.
Ved virksomheter hvor det ikke er verneombud, skal arbeidstakernes representant tas med på råd.

Arbeidstakernes representant kan være arbeidstakernes tillitsvalgte.