§ 6-5. Taushetsplikt

Regionale verneombud har taushetsplikt i samsvar med § 3-17.

Se kommentarene til forskriftens § 5–4.