§ 9-2. Tilleggskrav om informasjon til arbeidstakerne

Arbeidsgiveren skal sørge for å informere i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved
 • -
  arbeid med kjemikalier, jf. kapittel 3
 • -
  varmt arbeid, jf. kapittel 5
 • -
  eksponering for forplantningsskadelige faktorer, jf. kapittel 7
 • -
  arbeid med arbeidsutstyr som krever særskilt forsiktighet, jf. kapittel 10
 • -
  arbeid med risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14
 • -
  arbeid med risiko for å bli utsatt for kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16
 • -
  arbeid med risiko for å bli utsatt for elektromagnetisk felt, jf. kapittel 16 A
 • -
  gravearbeid, jf. kapittel 21
 • -
  sikkerhetsskilting og signalgivning, jf. kapittel 22
 • -
  ergonomisk belastende arbeid, jf. kapittel 23
 • -
  arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold, jf. kapittel 23A.
Endret ved forskrifter 30 des 2013 nr. 1695 (i kraft 1 jan 2014), 21 juni 2016 nr. 758 (i kraft 1 juli 2016), 17 nov 2016 nr. 1337 (i kraft 1 jan 2017), 15 des 2021 nr. 3601 (i kraft 1 jan 2022).