§ 9-2. Tilleggskrav om informasjon til arbeidstakerne

Arbeidsgiveren skal sørge for å informere i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved
 • -
  eksponering for forplantningsskadelige faktorer, jf. kapittel 7
 • -
  arbeid med arbeidsutstyr som krever særskilt forsiktighet, jf. kapittel 10
 • -
  arbeid med risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14
 • -
  arbeid med risiko for å bli utsatt for kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16
 • -
  arbeid med risiko for å bli utsatt for elektromagnetisk felt, jf. kapittel 16 A
 • -
  arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold, jf. kapittel 23A.