§ 8-2. Kvalifikasjons- og tilleggskrav til opplæring

Arbeidsgiveren skal sørge for opplæring i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved:
 • -
  arbeid med kjemikalier, jf. kapittel 3
 • -
  arbeid med asbest, jf. kapittel 4
 • -
  varmt arbeid, jf. kapittel 5
 • -
  arbeid med risiko for å bli utsatt for biologiske faktorer, jf. kapittel 6
 • -
  arbeid ved avløpsanlegg, jf. kapittel 8
 • -
  arbeid med arbeidsutstyr som krever særskilt forsiktighet, jf. kapittel 10
 • -
  vedlikehold av arbeidsutstyr, jf. kapittel 12
 • -
  arbeid med risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14
 • -
  arbeid med risiko for å bli utsatt for kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16
 • -
  montering, demontering, endring og kontroll av stillas, jf. kapittel 17
 • -
  arbeid med risiko for å bli utsatt for elektromagnetisk felt, jf. kapittel 16 A
 • -
  gravearbeid, jf. kapittel 21
 • -
  sikkerhetsskilting og signalgivning, jf. kapittel 22
 • -
  ergonomisk belastende arbeid, jf. kapittel 23
 • -
  arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold, jf. kapittel 23A,
 • -
  arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåking (kontrollrom), jf. kapittel 24
 • -
  arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26.
Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013), 30 des 2013 nr. 1695 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1884 (i kraft 1 jan 2015), 21 juni 2016 nr. 758 (i kraft 1 juli 2016), 17 nov 2016 nr. 1337 (i kraft 1 jan 2017), 15 des 2021 nr. 3601 (i kraft 1 jan 2022).