§ 8-2. Kvalifikasjons- og tilleggskrav til opplæring

Arbeidsgiveren skal sørge for opplæring i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved:
 • -
  arbeid med risiko for å bli utsatt for biologiske faktorer, jf. kapittel 6
 • -
  arbeid med arbeidsutstyr som krever særskilt forsiktighet, jf. kapittel 10
 • -
  arbeid med risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14
 • -
  arbeid med risiko for å bli utsatt for kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16
 • -
  montering, demontering, endring og kontroll av stillas, jf. kapittel 17
 • -
  arbeid med risiko for å bli utsatt for elektromagnetisk felt, jf. kapittel 16 A
 • -
  arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold, jf. kapittel 23A,
 • -
  arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåking (kontrollrom), jf. kapittel 24
 • -
  arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26.