§ 15-2. Tilleggskrav til personlig verneutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for personlig verneutstyr i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved arbeid med:
 • -
  kjemikalier, jf. kapittel 3,
 • -
  asbest, jf. kapittel 4,
 • -
  risiko for å bli utsatt for biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
 • -
  risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy, jf. kapittel 14.
Arbeidsgiver skal om nødvendig sørge for hensiktsmessig arbeidstøy før håndtering av farlig last ved havnearbeid.
Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013).