§ 7-3. Tilleggskrav til risikovurderingen

Risikovurdering skal gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved:
 • -
  bruk og håndtering av kjemikalier, jf. kapittel 3,
 • -
  fare for eksponering for biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
 • -
  eksponering for forplantningsskadelige faktorer, jf. kapittel 7,
 • -
  eksponering for støy og mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14,
 • -
  eksponering for kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16,
 • -
  utførelse av manuelt arbeid som kan innebære risiko for helseskadelig belastning, jf. kapittel 23,
 • -
  arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold, jf. kapittel 23A,
 • -
  arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26,