§ 5. Meldeplikt til Arbeidstilsynet

Bemanningsforetak som skal drive virksomhet i Norge skal sende melding til Arbeidstilsynet. Meldingen skal opplyse om foretakets navn og forretningsadresse, organisasjonsnummer samt navn og adresse i Norge på fast representant for utenlandsk virksomhet, jf. § 4.
Meldingen skal i tillegg inneholde dokumentasjon som viser at foretaket:
  1. a.
    oppfyller vilkårene for registrering og garanti etter § 2 eller § 3,
  2. b.
    er registrert i Enhetsregisteret og
  3. c.
    er registrert hos norske skattemyndigheter.
Arbeidstilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om meldeplikten.