§ 5. Register over bemanningsforetak

(1) Arbeidstilsynet skal føre et register over bemanningsforetak som er godkjent etter § 4, har søknad til behandling eller ikke har fått innvilget søknad om godkjenning. Bemanningsforetak som inngår i registeret skal stå oppført med en av følgende statuser:
  1. a.
    godkjent
  2. b.
    søknad under behandling
  3. c.
    ikke godkjent.
(2) Registeret skal være offentlig tilgjengelig.
(3) Arbeidstilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om registeret.