Forskrift om offentlig godkjenning av bemanningsforetak

DatoFOR-2008-06-04-541
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2008-06-06 14:35
Ikrafttredelse2009-01-01, 01.03.2009
Sist endret
FOR-2023-12-18-2278
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2004-12-10-76/§27, lov/2005-06-17-62/§18-3,
KorttittelForskrift om offentlig godkjenning av bemanningsforetak

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 27 annet ledd og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 18-3.
Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1475, 25 mai 2023 nr. 733 (som endret ved forskrift 18 des 2023 nr. 2278 i kraft 1 jan 2024, bl.a. tittel), 18 des 2023 nr. 2278 (i kraft 1 jan 2024).