Inkluderende Arbeidsliv (IA)

Nyheter

Illustrasjon av ansatt i barnevern i arbeidssituasjon.

NY BRANSJE I PORTALEN: Tilsette innan barnevern kan no finne kunnskap om bransjen sin og verktøy for å ta tak i eigne arbeidsmiljøutfordringar i Arbeidsmiljøportalen. ILLUSTRASJON: Arbeidsmiljøportalen

Nyhet

Barnevern – ny bransje i Arbeidsmiljøportalen

No kan verksemder innan barnevern finne innsikt om eigen bransje og tilpassa verktøy for eit betre arbeidsmiljø i Arbeidsmiljøp...

Publisert 01.09.2023
Lesetid: 3 min
Illustrasjon av mennesker som reiser henda i været.

HVORDAN SKAPER VI ET GODT ARBEIDSMILJØ?: Møt Arbeidstilsynet på stand under Arendalsuka og snakk arbeidsmiljø! ILLUSTRASJON: Arbeidstilsynet

Nyhet

Møt Arbeidstilsynet på Arendalsuka

Arbeidstilsynet deltar med stand på årets Arendalsuke for å fremme at godt arbeidsmiljø er en forutsetning for trivsel,...

Publisert 10.08.2023
Lesetid: 2 min
To helsefagarbeidere.

AVKLAR FORVENTNINGER: Det er viktig at leder har dialog med de ansatte for å identifisere eventuelle rollekonflikter. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Kan avklarte forventninger redusere sykefraværet?

Å møte uklare forventninger på jobb kan over tid øke risikoen for psykiske plager og muskel- og skjelettplager.

Publisert 06.03.2023
Lesetid: 5 min
To ansatte ved pc.

TILBAKEMELDING ER VIKTIG: Tilbakemeldinger fra leder til ansatte som har gjort en god jobb, kan øke motivasjonen og trivselen til de ansatte. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Anerkjennelse på jobb gir motivasjon og bedre helse

– Å jobbe et sted der du blir sett og satt pris på er både viktig for motivasjonen til de ansatte, men også for å skape et godt...

Publisert 06.02.2023
Lesetid: 3 min