Nå gjelder arbeidsmiljøloven for all innaskjærs dykking

Publisert 01.07.2024 - Lesetid: 3 min

Fra 1. juli vil all innaskjærs yrkesdykking være regulert av arbeidsmiljøloven med Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet. Målet er en tryggere og sikrere arbeidshverdag for alle dykkere i norske farvann.

To arbeidsdykkere under vann med oksygentanker og hjelmer

VIKTIG FOR SIKKERHETEN: – Vi mener dette er et viktig bidrag for å øke sikkerheten til alle som jobber innenfor et yrke som har en svært høy risiko for alvorlige ulykker og skader, sier avdelingsdirektør for tilsyn, Rosmari Johnsen.

Tidligere har tilsynet med yrkesdykking innaskjærs vært delt mellom Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Endringen innebærer at all innaskjærs yrkesdykking, altså dykkeoperasjoner i norsk territorialfarvann, skal reguleres av arbeidsmiljøloven, uavhengig av hvilken «plattform» det dykkes fra.

- Med denne endringen vil alle yrkesdykkere være beskyttet av det samme regelverket. Vi mener dette er et viktig bidrag for å øke sikkerheten til alle som jobber innenfor et yrke som har en svært høy risiko for alvorlige ulykker og skader, sier avdelingsdirektør for tilsyn, Rosmari Johnsen.

Endringen omfatter alle som er del av en dykkeoperasjon. Kamskjelldykking og fangstdykking vil med endringen også være regulert av arbeidsmiljøloven

Følger opp med tilsyn

Arbeidstilsynet kommer til å ha et særskilt fokus på virksomheter som med denne endringen faller inn under vårt regelverk, både med veiledning og tilsyn.

– Vi vil føre tilsyn både med virksomheter som utfører arbeidsdykking og de som bestiller dykkertjenester, sier Johnsen.

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjelder

Arbeidsmiljøloven gjelder etter endringen også for dykkere som ufører arbeidet om bord på skip. Endringen innebærer blant annet strammere rammer for arbeidstid for dykkere som arbeider om bord på skip. Arbeidstidsbelastningen er en sentral faktor når det gjelder risiko for ulykker og skader.

Det er innført en egen forskrift (Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for dykkeoperasjoner fra skip mv. (lovdata.no)), som presiserer hvordan skipssikkerhetsloven og arbeidsmiljøloven skal benyttes ved dykkeoperasjoner fra skip.