Nye bransjer i Arbeidsmiljøhjelpen

Publisert 21.12.2023 - Lesetid: 3 min

Nå kan renovasjonsbransjen, helseklinikker og politi, vektere og kriminalomsorgen ta i bruk Arbeidsmiljøhjelpen – et bransjetilpasset verktøy for et bedre arbeidsmiljø.

Illustrasjon av bransjene renovasjon og gjenvinning, helseklinikker og politi, vekter og kriminalomsorg.

NYE BRANSJER I ARBEIDSMILJØHJELPEN: Tre nye bransjer kan nå ta i bruk verktøyet for å jobbe med arbeidsmiljø. ILLUSTRASJON: Arbeidsmiljøhjelpen

– Forbedring av arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess som det må jobbes systematisk med over tid. Arbeidsmiljøhjelpen er et verktøy som kan hjelpe virksomheter med dette arbeidet, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Gå til bransjen renovasjon og gjenvinning i Arbeidsmiljøhjelpen

Gå til bransjen helseklinikker i Arbeidsmiljøhjelpen

Gå til bransjen politi, vekter og kriminalomsorg i Arbeidsmiljøhjelpen

Kunnskapsbaserte og praksisnære eksempler for egen bransje

Alle bransjer har unike utfordringer som, dersom man ikke er bevisst dem, kan påvirke arbeidsmiljøet i negativ retning. På helseklinikker, for eksempel, opplever mange høye emosjonelle krav i kontakt med pasienter, noe som over tid kan føre til psykiske helseplager. Mens politibetjenter kan oppleve vold og trusler, som kan føre til skader og også søvnplager og psykiske plager.

I Arbeidsmiljøhjelpen kan arbeidsgivere og arbeidstaker finne kunnskapsbaserte og praksisnære eksempler på mulige utfordringer i sin bransje, og forslag til hvordan det kan jobbes med dem.

– Bruk verktøyet i partsamarbeidet og sørg for medvirkning fra de ansatte. På denne måten får alle et eierskap til arbeidsmiljøarbeidet, oppfordrer Vollheim.

Arbeidsmiljøhjelpen

Ta vare på det som fungerer på arbeidsplassen. Ta tak i det som kan bli bedre. Få en handlingsplan som er basert på vanlige utfordringer i bransjen din og de behovene dere har.

Få hjelp til å jobbe med arbeidsmiljøet

Slik brukes verktøyet:

 • Diskuter sammen om dere kjenner dere igjen i eksemplene
 • Finn ut hvor skoen trykker hos dere, og hva dere trenger å jobbe med
 • Lag en plan for hvordan dere skal jobbe med det

Arbeidsmiljøhjelpen er utviklet i samarbeid med bransjefolk med lang erfaring, og testet av virksomheter i bransjen.

Arbeidsmiljøet kan ha mye å si for sykefravær

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær. Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidsrelatert sykefravær, og arbeidsplassen er en viktig forebyggingsarena.

Arbeidsmiljøhjelpen består av seks temaer som har betydning for helse og arbeidsrelatert fravær. Temaene skal gås gjennom i fellesskap for å finne forbedringsområder og lage tiltak.

Disse temaene er:

 • organisering av arbeidet
 • jobbe med mennesker
 • manuelt arbeid
 • arbeidstid
 • tids- og arbeidspress
 • omstilling
Skjermdump av tema i Arbeidsmiljøhjelpen

SEKS TEMA: Hvert tema har flere underpunkter tilpasset hver bransje. Ekspempelet er hentet fra bransjen helseklinikker. ILLUSTRASJON: Skjermdump Arbeidsmiljøhjelpen

Finn flere nyttige ressurser på Arbeidsmiljøportalen.no

Arbeidsmiljøhjelpen er laget i forbindelse med Arbeidsmiljøportalen.no. Finn flere nyttige ressurser i portalen for å jobbe med arbeidsmiljø: 

 • «Min side – arbeidsgiver» fra NAV
 • «Fakta om bransjen»: kunnskap og fakta om hver bransje fra STAMI
 • «En bra dag på jobb»: digitalt selvhjelpsverktøy fra STAMI

Arbeidsmiljøportalen

På Arbeidsmiljøportalen finner du kunnskap og verktøy slik at dere kan jobbe mer systematisk med de forholdene som er viktige for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din. Ikke optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder kroner hvert år.

Les videre