Arbeid i høyden

Nyheter

Brøytebil  i snøvær

STORE SNØMENGDER: Brøytemannskaper må arbeide på spreng for å holde vegene åpne. Arbeidsgiver må sørge for at ansatte får tilstrekkelig hvile og har forsvarlig arbeidsbelastning. FOTO: Colourbox

Nyhet

Store snømengder krever varsomhet ved snørydding

I de siste ukene har det kommet store snømengder i sørlige landsdeler. Og mer er på veg. Arbeidstilsynet ber virksomheter og...

Publisert 05.01.2024
Lesetid: 2 min
Bildet viser en kran med ei kurv  med en person oppi.

SKAL VÆRE TRYGT: Arbeidstilsynet vil ikke lenger behandle søknader om å kunne bruke ikke-godkjent utstyr til personløft for rutinemessige arbeidsoperasjoner som inngår i virksomhetens daglige eller periodiske drift. FOTO: Colourbox. 

Nyhet

Adgang til dispensasjon for bruk av ikke-godkjent løfteutstyr til personløft avvikles

Fra nyåret blir det ikke lenger mulig å søke Arbeidstilsynet om dispensasjon til å bruke ikke-godkjent løfteutstyr til...

Publisert 13.12.2023
Lesetid: 3 min
BIldet viser en mann som står på en utendørs byggeplass og jobber ved ei sag.

TILBAKEBLIKK: Årsrapporten for 2022 gir et innblikk i hvordan Arbeidstilsynet jobbet i fjor, hvilke tiltak som ble gjennomført og resultatene det ga. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Arbeidstilsynets årsrapport for 2022

Flere stedlige tilsyn, økt reaksjonsgrad, tettere samarbeid for å bekjempe a-krim og bedre digitale løsninger. I årsrapporten...

Publisert 16.03.2023
Lesetid: 8 min
Mann arbeider med stillas.

ARBEID I HØGDA: Stillas, stigar og kantsikringsprodukt har krav om at dei skal ha sertifikat frå eit akkreditert sertifiseringsorgan. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Tilsette må ikkje ende opp som syndebukk

Fallulykker er ei av dei vanlegaste årsakene til skadar og dødsfall på norske arbeidsplassar. Det er arbeidsgivar som har ansva...

Publisert 20.02.2023
Lesetid: 2 min